தமிழ் நோர்வே உதவி அமைப்பு தொண்டர்கள் பணம் சேகரிப்பு

தமிழ் நோர்வே உதவி அமைப்பு தொண்டர்கள் நோர்வே நாட்டு சுதந்திர தினத்தில் தமது அனைத்து வேலைகளையும் நிறுத்திவிட்டு street food market போட்டு பணம் சேகரிப்பு

Post Comment