Forskrifter for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt to forskrifter for gjennomføring av valget i 2019 i kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av grenseendringer som trer i kraft i 2020. Det er også utarbeidet veiledere til forskriftene.

Forskriftene fastsetter at valget skal gjennomføres som om grenseendringene allerede er gjennomført. Dette gjelder alle kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av sammenslåinger, grensejusteringer og delinger.

Innbyggerne skal ved valget i 2019 velge sine representanter til kommunestyret og fylkestinget i de nye enhetene, som trer i kraft 1. januar 2020.

Post Comment