நோர்வேயின் பின்னணியுடனேயே ஞானசார தேரர்

நோர்­வேயின் பின்­ன­ணி­யுட­னேயே ஞான­சார தேரர் மத­வா­தத்தை நாட்டில் ஏற்­ப­டுத்திக் குழப்­பங்­களை ஏற்­ப­டுத்­து­கிறார் எனக் குற்­றஞ்­சாட்டும் தேசப்­பற்­றுள்ள தேசிய இயக்கம் அரச சார்­பற்ற நிறு­வ­னங்­களும் இதற்கு துணை­போ­கின்­றன என்றும் குற்­றம்­சாட்­டி­யது.

இது தொடர்­பாக தேசப்­பற்­றுள்ள தேசிய  இயக்­கத்தின் பொதுச் செய­லாளர் டாக்டர் வசந்த பண்­டார மேலும் தெரி­விக்­கையில்;

நாட்டில் அர­சியல் ஸ்திர­மில்லா நிலை­மையை ஏற்­ப­டுத்தி சிங்­கள – முஸ்லிம் மக்­க­ளி­டையே மோதல்­களை ஏற்­ப­டுத்தும் தேவைநோர்வே உட்­பட பல மேலைத்­தேய நாடு­க­ளுக்கு தேவை­யா­க­வுள்­ளது. அவ்­வா­றான ஒரு நிலை­மையை ஏற்­ப­டுத்­தி­னால்தான்நாட்டைப் பிரித்து தனித் தமி­ழீ­ழத்தை ஏற்­ப­டுத்தும் முயற்­சிகள் வெற்­றி­பெறும். இதற்கு முன்­னரும் நோர்வே இலங்கை பிரச்­சி­னையில்நேர­டி­யாக தலை­யிட்டு குழப்­பங்­களை ஏற்­ப­டுத்­தி­யது. இதன் பின்­ன­ணியில் சர்­வ­தேச அரச சார்­பற்ற நிறு­வ­னங்­களும்  இயங்­கின.

கடந்த காலங்­களின் முயற்­சிகள் தோல்வி கண்­டதால் இவர்கள் மீண்டும் தமது வேலையை ஆரம்­பித்­துள்­ளனர். அதற்­காக ஞான­சாரதேரரின் பொது­ப­ல­சே­னாவை பயன்­ப­டுத்­து­கின்­றனர். ஞான­சார தேரர் மூலம் நாட்­டுக்குள் சிங்­கள – முஸ்லிம் மோதல்­களை ஏற்­ப­டுத்தி குழப்­ப­க­ர­மான சூழ்­நி­லையை ஏற்­ப­டுத்த முயற்­சிக்­கின்­றனர்.

அதன் செயல்­களே தற்­போது நாட்டில் அரங்­கே­று­கின்­றன. அரச சார்­பற்ற நிறு­வ­னங்­களை கட்­டுப்­ப­டுத்த வேண்டும்.இந்­தி­யாவில்அரச சார்­பற்ற நிறு­வ­னங்­க­ளுக்கு கட்­டுப்­பா­டுகள் உள்­ளன. ஆனால் இலங்­கையில் அரச சார்­பற்ற நிறு­வ­னங்­க­ளுக்கு கட்­டுப்­பா­டுகள் இல்லை. ஏனென்றால் இன்­றைய ஆட்­சியை ஏற்­ப­டுத்­தி­ய­வர்கள் அவர்­களே ஆகும்.

எனவே இன்­றைய ஆட்­சியில் அரச சார்­பற்ற நிறு­வ­னங்கள் தமக்கு தேவை­யான விதத்தில் இயங்­கு­கின்­றன. இது நாட்டில் பயங்­க­ர­மான சூழ்­நி­லை­களைத் தோற்­று­விக்கும். கடந்த முப்­பது வரு­டங்­க­ளுக்கு மேலாக நாட்டில் இரத்த ஆறு ஓடி­யது. இனங்­க­ளுக்குஇடையே பிரச்­சி­னைகள் தலை­தூக்கிக் காணப்­பட்­டன.

அந்­நிலை நாட்டில் மீண்டும் ஏற்­ப­ட­லா­காது. அவ்­வாறு ஏற்­ப­டு­வது சாபமாகும். எனவே ஞானசார தேரரின் மதவாதத்திற்கு  முற்றுப்புள்ளிவைக்க வேண்டும்.

அடிப்படை வாதத்தை அடிப்படைவாதத்தால் தோல்வியடையச் செய்ய முடியாது. அடிப்படை வாதத்தை அஹிம்சை மூலமே தோல்வியடையச்செய்ய முடியும் என்றார்.

Post Comment