விஐயகலா மகேஸ்வரன் ஏற்பாட்டில் தெல்லிப்பளை யூனியன் கல்லூரிக்கான பேருந்து வழங்கப்பட்டது

அமைச்சர் விஐயகலா மகேஸ்வரன் அவர்களின் ஏற்பாட்டில் தெல்லிப்பளை யூனியன் கல்லூரிக்கான பேருந்து கல்லூரி அதிபரிடம் வழங்கப்பட்டது.

Post Comment