நோர்வே நாட்டில் வசிக்கும் ஆப்கான் ஊகவியலாளன் மகிந்த அவச சந்திப்பு

நோர்வே நாட்டில் வயசிள்கும் ஆப்கான் நாட்டு ஊடகவியலாளருக்கும் மகிந்த றாஜபக்சவுக்கும் இவையிர் அவசர சந் திப்பு இண்று இடம்பெற்றது.

இந்த சந்திப்பில் பல்வேறு வடயங்கள் கலந்துரையாடபட்டது.

இந்த சந்திப்பில் நோர்வே நாட்டில் வசிக்கும் சர்வதேச தகவல் முகவர் ந.சேது தொடர்பாக மüpந்த றாஜபக்ச குறித்த ஆப்கான் ஊடகவியலாளரிடம் கேட்டறிந்ததாக அறிய முடிகிறது.

Post Comment