What's New

சூரிய சக்தியைக் கொண்டு இயங்கும் கார் அறிமுகம்

சூரிய சக்தியைக் கொண்டு இயங்கும் வாகனங்களும் தற்போது அதிக அளவில் சந்தைக்கு வரத் தொடங்கியுள்ளன. அந்த வகையில் சோனா…